TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | Енерджи Инфо БГ | ТД ИНСТАЛАЦИИ
 
 
 
TLL Media ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА - българското списание за екология, екоинженеринг и инфраструктура
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоАрхивАбонамент РекламаЧитателите за насКонтактиПредстоящо
TLL Media
 

БИЗНЕС

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА » Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА - бр. 5/2017, Септември
Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъци

Основна цел в плановете за дългосрочно развитие на екологичната политика на община Костенец е изграждането на пречиствателна станция в град Костенец и на модулни пречиствателни станции за третиране на отпадъчните води от с. Костенец и с. Пчелин.

Общината предвижда да се предприемат и мерки, насочени към борба с ерозията, например корекция на реките в горския фонд, изграждане на каменни прагове, залесяване и озеленяване, ландшафтно оформяне на пътищата и др.

По отношение на управлението на отпадъци община Костенец планира изграждане на депо за производствени отпадъци, a от 2004 г. е въведена система за разделно събиране. “Община Костенец има приета Програма за управление на отпадъците и Наредба за управление на отпадъците, като в тези два документа са определени мерките за управление на различните категории отпадъци съгласно ЗООС и ЗУО.

В общинската програма за управление на отпадъците са предвидени мерки за ограничаване на замърсяване от сметищата, тяхната реконструкция и привеждане в съответствие с нормативните изисквания”, обясняват експертите от общината.

Реализирани екологични проекти
Община Костенец има успешно реализирани проекти, свързани с въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност, чрез което се намаляват количествата на генерираните и изпускани в атмосферния въздух вредни емисии на парникови газове.

“Проектите обхващат всички сгради от образователната инфраструктура на територията на община Костенец. Това са четири детски градини, три основни училища и едно средно общообразователно училище, както и две читалища. Проектите са реализирани с финансиране по ОП “Регионално развитие”, Националния доверителен екофонд (НДЕФ) и собствени средства”, информират от община Костенец.

През месец юли т. г. общината стартира изпълнението на два проекта за почистване, облагородяване и опазване на околната среда, одобрени в националната кампания “Чиста околна среда 2017 г.”, организирана от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Освен това, през 2015 г. община Костенец има успешно реализиран проект за “Изграждане на кули и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари в община Костенец”, чието изпълнение намалява риска от замърсяване на въздуха и почвите от възникването на пожари.

Други успешно осъществени проекти са “Корекция на р. Марица в регулацията на гр. Костенец от моста на ул. “Цариградско шосе” до заустването на р. Очушница” - етап 1 от 2013 г. и “Реконструкция и доизграждане на канализация по ул. “Цар Самуил”, Вили Костенец” през 2017 г.

Участието в ЕКООБЩИНА 2016
В миналогодишното издание на конкурса ЕКООБЩИНА община Костенец получи признание в категорията “Устойчива мобилност”. Като един от победителите в конкурса общината участва с един представител в четиридневно учебно пътуване до Франция с цел обмен на добри практики и установяване на двустранни отношения.

“Едно от основните направления за развитие на устойчивата градска мобилност във Франция е използването на електрически превозни средства и велосипеди. Резултатът е опазване на околната среда, по-добро качество на живот и спокоен трафик.

Определено бихме могли да намерим приложение на добрите практики, с които се запознахме при посещението си във Франция”, коментират от община Костенец.Етикети:   Костенец   екологична политика   Екообщина   устойчива мобилност  

Други статии от рубрика Бизнес


« Назад
Ecomondo
IFP
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2017 TLL Media        Начало   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media